Kamers samenvoegen

Kamers samenvoegen zal alle items van twee kamers samenvoegen in één kamer.

  1. Klik in het menu Kamers op Controleren.
  2. Selecteer de kamer die u wilt samenvoegen.
  3. Klik op Omlaag.
  4. Selecteer de kamer waarnaar de artikelen worden verplaatst.
  5. Klik op Samenvoegen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)