Een item klonen

Het klonen van een item creëert een nieuw item met dezelfde kenmerken als het oorspronkelijke item, inclusief de details, geschiedenis en bijlagen.

  1. Selecteer onder Algemeen het tabblad Stations.
  2. Klik op het veld Station en selecteer een station.
  3. Voer het Item-ID of Doos-ID in het overeenkomstige veld in. 
  4. Klik op Details ophalen.
  5. Selecteer een item uit de lijst en klik op Klonen.
  6. Voer het nieuwe item-ID in voor het gekloonde item en bewerk alle informatie die anders is dan het oorspronkelijke item. 
Tip: Raadpleeg Een item toevoegen voor meer informatie.
  1. Selecteer Alle bijlagen kopiëren om de bijlagen van het oorspronkelijke item te hechten aan het gekloonde item.
  2. Klik op Opslaan.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)