Containers bekijken

Geüpdatet door Bethany W.

Containers in ContentsTrack vertegenwoordigen de fysieke ruimtes waar u items opslaat tijdens de inventaris op locatie en het inruimproces. U kunt ook Containers gebruiken om uw specifieke werkstroomprocessen aan te geven. 

U kunt de pagina Containers (onder Tools) gebruiken om inventarisitems te volgen terwijl ze zich naar verschillende containers door de workflow bewegen. 

Tip: U kunt ook container-ID's afdrukken.

Containertypes

Alle containers krijgen een ’type’ toegewezen. 

Waarschuwing: Het type 'Station' moet worden ingesteld voor elk station dat wordt geopend via de pagina Stations.

Locatietypes: Locatie, Structuur, Leverancier, Truck, Kamer, Gebied, Plank, Station

Typen mobiele containers: Rek/kar, kluis 

Containerweergaven

U kunt de containerinstelling van uw bedrijf bekijken in een tabel of een hiërarchische boomstructuur.

Tabelweergave

Selecteer Tabelweergave om snel de status van elke container te bekijken en hoeveel items er zich in bevinden.

Tip: Selecteer de hyperlink Aantal Items om de inventaris voor die container te bekijken. Van daaruit kunt u items bewerken of rechtstreeks naar de inventarispagina van een opdracht gaan.

Boomstructuurweergave

Selecteer Boomstructuurweergave om uw containerhiërarchie in realtime te bekijken of te bewerken. Deze weergave toont u waar uw mobiele containers zich momenteel bevinden. 

Waarschuwing: Mogelijk moet u de lay-out bewerken als processen, statussen en locaties veranderen.


Hoe hebben we het gedaan?