Een kamer toevoegen

  1. Selecteer binnen een opdracht de pagina Inventaris.
  2. Klik op het kamermenu. Het dialoogvenster Kamer verschijnt. 
  3. Klik op +. Er verschijnt een dialoogvenster.
  4. Voer de kamernaam, het kamertype en het kamerniveau in.
  5. Klik op Opslaan.
Tip: Kamernamen moeten uniek zijn op een bepaald niveau.
Waarschuwing: Zodra een kamer is aangemaakt, kan alleen een gebruiker met beheerdersrechten deze verwijderen.

Hoe hebben we het gedaan?