Een polishouder uitnodigen wanneer u het ClaimXperience-project aanmaakt

Het klantenportaal stelt u in staat om samen te werken met polishouders om een inventaris van persoonlijke eigendommen op te bouwen. Het stelt polishouders ook in staat om de inventaris van de taak te bekijken en een verzoek in te dienen om een schoon item te retourneren.

Een polishouder uitnodigen wanneer u het ClaimXperience-project aanmaakt

 1. Selecteer binnen een opdracht het tabblad Inventaris.
 2. Klik op Klantenportal. U wordt naar ClaimXperience geleid en het venster Een nieuw project maken wordt geopend.
 3. Pas eventuele vooraf ingevulde informatie aan.
 4. Selecteer het selectievakje Polishouder uitnodigen voor ClaimXperience
 5. Klik op Aanmaken.

Een polishouder uitnodigen voor een bestaand ClaimXperience-project

 1. Selecteer binnen een opdracht het tabblad Inventaris.
 2. Klik op Klantenportal. U wordt naar het bijbehorende ClaimXperience-project geleid.
 3. Selecteer onder Taken het tabblad Persoonlijk eigendom.
 4. Klik op de knop Meer in de rechterbovenhoek.
 5. Selecteer Persoonlijke eigendommen delen.
 6. Klik op de vervolgkeuzelijst Ontvangers selecteren.
 7. Selecteer de polishouder.
 8. Klik op Delen.


Hoe hebben we het gedaan?