Een opdracht toevoegen

Geüpdatet door Torrey Rawlings

  1. Onder Algemeen selecteert u het tabblad Opdrachten.
  2. Klik op Opdracht toevoegen.
  3. Voer de opdrachtnaam in (mag maximaal 14 alfanumerieke tekens bevatten). Dit is uw eigen interne manier om de opdracht een label te geven.
  4. Klik op Aanmaken. U wordt naar de pagina Opdrachtgegevens geleid.
  5. Klik op Bewerken.
  6. Voer de opdrachtgegevens in (naam, adres, telefoonnummer, claimnummer van de klant).
  7. Selecteer een leidinggevende in het gedeelte Personeel.
Opmerking: Deze lijst wordt ingevuld in de lijst met gebruikers die aan uw instantie zijn gekoppeld. Bekijk deze lijst op de pagina Gebruikers/Apparaten.
  1. Klik op Opslaan.
Opmerking: In het menu verschijnt het menu Opdracht nu boven het menu Algemeen met de volgende opties: Opdrachtgegevens, Inventaris, Taak distribueren, Afbeeldingen, ID's genereren en Rapporten. 

Hoe hebben we het gedaan?