Een apparaatnaam bewerken

  1. Selecteer onder Hulpmiddelen het tabblad Gebruikers/apparaten.
  2. Selecteer in de tabel Geregistreerde apparaten een Apparaatnaam-hyperlink.
  3. Bewerk de naam.
  4. Klik op Opslaan.
Waarschuwing: Het bewerken van de apparaatnaam heeft alleen invloed op de identificatie binnen ContentsTrack. Dit verandert de werkelijke naam van het apparaat niet.


Hoe hebben we het gedaan?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)