Een taak toewijzen aan een nieuwe of bestaande opdracht

Geüpdatet 1 year ago door Arianne G.

Taken die online worden teruggestuurd naar ContentsTrack worden weergegeven in het Meldingscentrum. Taken die overeenkomen met een bestaande opdrachtnaam worden automatisch gekoppeld aan en geïmporteerd in die opdracht.

Taken die niet overeenkomen met een bestaande opdrachtnaam moeten handmatig worden toegewezen aan een bestaande opdracht of een nieuwe opdracht.

  1. Onder Algemeen selecteert u het tabblad Opdrachten.
  2. Scrol naar beneden naar de tabel Meldingscentrum.
  3. Klik op Opdracht selecteren. De lijst toont alleen taken die aan een opdracht moeten worden toegewezen. 
Opmerking: Deze taken werden ad hoc gecreëerd door de mobiele gebruiker.
  1. Klik op de hyperlink van de taak. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een opdracht kunt selecteren of aanmaken waaraan u de taak wilt toewijzen.
Tip: De hyperlink van de taak bevat de naam van de opdracht tussen haakjes, die door de mobiele gebruiker wordt aangegeven wanneer ze de taak aanmaken.
  1. Selecteer een bestaande opdracht uit de lijst of klik op Nieuw om een nieuwe opdracht voor deze taak aan te maken.
  2. Klik op Importeren om de taakinventarisgegevens toe te voegen aan de opdracht die u hebt geselecteerd.
Opmerking: Bij het creëren van een nieuwe opdracht wordt het veld Opdrachtnaam automatisch gevuld met de opdrachtnaam die in de geüploade taak is aangegeven.

Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)