Container-id's afdrukken

Druk container ID's af zodat u items gemakkelijk kunt scannen en traceren terwijl ze zich door de workflow bewegen. ContentsTrack gebruikt standaard Avery-labels.

Opmerking: Containers met het type Locatie of Structuur ontvangen geen streepjescode. Elke andere container ontvangt er automatisch een.
  1. Selecteer onder Hulpmiddelen het tabblad Containers.
  2. Klik op Container-ID's afdrukken dat is te vinden in de linkerbovenhoek van de pagina. Er verschijnt een dialoogvenster.
  3. Vul het formulier in (zie opties hieronder).
  4. Klik op Afdrukken. ContentsTrack genereert een PDF die u op uw labels kunt afdrukken.

Opties afdrukken container ID’s

  • Bedrijfsnaam: Voer de naam in van uw bedrijf.
  • Type: Selecteer een type label (streepjescode of QR-code en aantal labels per pagina).
  • Begincel: Klik op het streepjescodepictogram om een cel te selecteren om in af te drukken. Dit is handig als u een gedeeltelijke pagina met labels hebt.
  • Alles selecteren: Klik om alle containers te selecteren.
  • Locatie selecteren: Klik om alleen de Locatiecontainers te selecteren.
  • Mobiel selecteren: Klik om alleen de Mobiele containers te selecteren.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)