Items toevoegen aan een snelle inventaris

Geüpdatet 3 years ago door Bethany W.

  1. Selecteer onder Hulpmiddelen het tabblad Voorkeuren.
  2. Klik op Snelle inventaris.
  3. Klik op de hyperlinknaam van de snelle inventaris waaraan u items wilt toevoegen.
  4. Klik op Toevoegen. Het dialoogvenster Item toevoegen verschijnt.
  5. Selecteer een Status (schoonmaken, twijfelachtig of opslag).
  6. Voer een hoeveelheid in.
  7. Voer de categorie- en keuzecode in.
  8. Voer een itembeschrijving in.
  9. Klik op Opslaan. Herhaal voor elk item.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)